VPSL Pro League - FUT

14 de Novembro de 2018 às 22:00
Grupo 1
EvIgor 0 0 14/11/2018 22:00 IGFP_RSI_PATRICK
Teixeira971 0 0 14/11/2018 22:00 rafahtavares
IGFP_RSI_PATRICK 1 5 14/11/2018 22:35 Teixeira971
EvIgor 1 0 14/11/2018 22:35 rafahtavares
rafahtavares 0 1 14/11/2018 23:10 IGFP_RSI_PATRICK
EvIgor 2 2 14/11/2018 23:10 Teixeira971
Grupo 2
zLoopes 3 2 14/11/2018 22:00 Xandiafro
lauroxnessa 0 1 14/11/2018 22:00 badmoita
Xandiafro 1 0 14/11/2018 22:35 lauroxnessa
zLoopes 1 1 14/11/2018 22:35 badmoita
badmoita 8 0 14/11/2018 23:10 Xandiafro
zLoopes 1 0 14/11/2018 23:10 lauroxnessa
Grupo 3
leocargdoso 0 1 14/11/2018 22:00 Valadares17
tick1910 1 0 14/11/2018 22:00 Ju_Poca
Valadares17 0 1 14/11/2018 22:35 tick1910
leocargdoso 0 0 14/11/2018 22:35 Ju_Poca
Ju_Poca 0 0 14/11/2018 23:10 Valadares17
leocargdoso 0 1 14/11/2018 23:10 tick1910
Grupo 4
yshadow222 1 3 14/11/2018 22:00 tmorteira
Z__Sanchez 1 3 14/11/2018 22:00 LoordZeera
tmorteira 6 4 14/11/2018 22:35 Z__Sanchez
yshadow222 4 4 14/11/2018 22:35 LoordZeera
LoordZeera 2 2 14/11/2018 23:10 tmorteira
yshadow222 2 0 14/11/2018 23:10 Z__Sanchez
Grupo 5
MiorelliV 2 2 14/11/2018 22:00 ____BLACK---
efshow123 0 0 14/11/2018 22:00 matheusotee
____BLACK--- 1 0 14/11/2018 22:35 efshow123
MiorelliV 1 0 14/11/2018 22:35 matheusotee
matheusotee 0 1 14/11/2018 23:10 ____BLACK---
MiorelliV 1 0 14/11/2018 23:10 efshow123
Grupo 6
jabraga4 0 1 14/11/2018 22:00 tchescodelong
jandson_futi 1 0 14/11/2018 22:00 Gabrielbuonamici
tchescodelong 1 1 14/11/2018 22:35 jandson_futi
jabraga4 0 1 14/11/2018 22:35 Gabrielbuonamici
Gabrielbuonamici 6 2 14/11/2018 23:10 tchescodelong
jabraga4 0 1 14/11/2018 23:10 jandson_futi
Grupo 7
xXMolhoXx 0 0 14/11/2018 22:00 Adriano_Toic
WiliamLourenco 2 6 14/11/2018 22:00 x_CarlosRibeiro
Adriano_Toic 2 2 14/11/2018 22:35 WiliamLourenco
xXMolhoXx 0 5 14/11/2018 22:35 x_CarlosRibeiro
x_CarlosRibeiro 0 1 14/11/2018 23:10 Adriano_Toic
xXMolhoXx 1 3 14/11/2018 23:10 WiliamLourenco
Grupo 8
BrB_Fabion21 1 0 14/11/2018 22:00 ashit0123
NR-RONALDO 0 0 14/11/2018 22:00 barrinha97
ashit0123 0 0 14/11/2018 22:35 NR-RONALDO
BrB_Fabion21 1 0 14/11/2018 22:35 barrinha97
barrinha97 0 0 14/11/2018 23:10 ashit0123
BrB_Fabion21 1 0 14/11/2018 23:10 NR-RONALDO